Dôležité/Important!

Times of the Holy Masses (časy Sv. Omší) are here in bulletin (sú tu)!

English Masses: Tuesday 7pm, Wednesday 8am, Thursday 7pm, Friday 8am, Saturday and Sunday 9am.

Slovenské omše: streda, piatok, sobota o 7pm, nedeľa o 11am.

Holy Masses are live streamed every day. Schedule of Masses is in the Parish bulletin.  

Živý prenos svätých omší je tu. Časy Svätých omší sú v aktuálnom buletíne.  

Archív slovenských Svätých Omší z nášho kostola je na tomto odkaze

Celá farnosť sa modlí každý deň za skorý návrat do nášho kostolíka o 21.00 Otčenáš, Zdravas, Sláva a všetkým udeľujem v tomto čase s láskou kňazské požehnanie. 

We all join in prayers for the reconstruction of our church every evening at 9pm Our Father, Hail Mary and Glory and you all receive from me the blessing every evening at 9pm.

Online donations for the church renovation: e-transfer to cyrilmetod50@gmail.com (Message: renovation), donations for Ukrainian refugees: e-transfer to cyrilmetod50@gmail.com (Message: ukraine). Thank you for your generosity. 

 

 
 
Confessions / Sväté Spovede Before and after every Holy Mass.
Baptisms, Weddings, Funerals / Krsty, Svadby, Pohreby by appointment /podľa dohovoru