Welcome to our web – Vitajte na našich stránkach

 Liturgical schedule – Bohoslužobný poriadok

For details of a particular week go to: http://cyrilmetod.ca/buletiny/

 Monday-Pondelok 8:00 English-anglicky
 Tuesday-Utorok 8:00 English-anglicky
 Wednesday-Streda 8:00 English-anglicky
 Thursday-Štvrtok 6:30 pm Adoration

7.30 pm Mass

English-anglicky
 Friday-Piatok 8:00 English-anglicky
 Saturday-Sobota 9:00 English-anglicky
 Sunday-Nedeľa 9:00 English-anglicky
 Sunday-Nedeľa 11:00 Slovak-slovensky

 Sacraments-Sviatosti

 Confessions-Spovede 30 minuts before each mass-30 minút pred každou sv. omšou
 Baptism, Wedding-Krsty, Svadby By appointment-podľa dohovoru

 Contact-Kontakt

 Pastor-Kňaz Rastislav Kršák SVD
Address-Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC, Canada, V3L 4L2
 Tel 1-604-526-7351
 email cyrilmetod50@gmail.com

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri je jednou z mála aktívnych slovenských katolíckych farností v Kanade. Je určite jediná v západnej Kanade a možno aj celom západnom pobreží Severnej Ameriky.

Tieto webové stránky obsahujú informácie určené širšej verejnosti.