Bohoslužobný poriadok pre Vianočné a Novoročné obdobie 2018

MONDAY /PONDELOK
Dec 17, 2018
8:00 am Mass /Sv. Omša – English
TUESDAY /UTOROK
Dec 18, 2018
7:30 pm Mass /Sv. Omša – Slovak
WEDNESDAY/STREDA
Dec 19, 2018
8:00 am Mass /Sv. Omša – English
THURSDAY/ŠTVRTOK
Dec 20, 2018
7:00 pm Rosary /Ruženec – Slovensky
7:30 pm Mass /Sv. Omša – Slovak
FRIDAY/PIATOK
Dec 21, 2018
8:00 am Mass /Sv. Omša – English
SATURDAY/SOBOTA
Dec 22, 2018
5:30 pm – Sviatosť zmierenia, adorácia – Sacrament of reconciliation, adoration
Po sviatosti zmierenia slovenská sv. omša – After sacrament of recociliation Slovak mass
SUNDAY/NEDEĽA
Dec 23, 2018
11:00 Mass /Sv. Omša – Slovak
MONDAY/PONDELOK
Štedrý Deň
Dec 24, 2018
Polnočná sv. omša – midnight mass
TUESDAY/UTOROK
BOŽIE NARODENIE
Dec 25, 2018
11:00 Mass /Sv. Omša – Slovak
WEDNESDAY/STREDA
2.SVIATOK VIANOČNÝ
Dec 26, 2018
11:00 Mass /Sv. Omša – Slovak
SUNDAY/NEDEĽA
Dec 30, 2018
11:00 Mass /Sv. Omša – Slovak

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede 30 minutes before each mass /30 minút pred každou sv. omšou
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru

 Contact-Kontakt

 Administrator Msgr. Fr. Bernard Rossi
 Slovenský kňaz Rev. Emil Králik, SVD
Address-Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC, Canada, V3L 4L2
 Phone-Telefon 604-521-3406 (Msgr. Rossi – administrator)
604-526-7351 (Rev. Králik, SVD)
 email aldemar@shaw.ca (Msgr. Rossi – administrator)
ekralik@hotmail.com (Rev. Králik, SVD)

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri je jednou z mála aktívnych slovenských katolíckych farností v Kanade. Je určite jediná v západnej Kanade a možno aj celom západnom pobreží Severnej Ameriky.

Tieto webové stránky obsahujú informácie určené širšej verejnosti.