News / Info

Summer Schedule:

Holy Masses (in English): Tuesday: 7:30pm, Wednesday: 8am, Thursday: 7:30pm, Friday: 8am, Saturday: 8am, Sunday: 9:am

 Sväté Omše v Slovenčine: Piatok: 19:30, Nedeľa: 11:00. Večerné Sv. Omše v Utorok a vo Štvrtok sú zmiešané alebo v Slovenčine, ak väčšina veriacich budú Slováci. 

Intentions of the Holy Masses are here in the Parish Bulltin / Úmysly Svätých omší sú na tomto linku: vo farskom buletíne.

Live streamed Masses every day here!Živý prenos každodenných Svätých Omší je tu.

Archív nedeľných slovenských Svätých Omší z nášho kostola je na tomto odkaze.

Photos of Church renovation / Fotky renovácie kostola.

FORMED (“Catholic Netflix”) Sign Up: Go to https://signup.formed.org and type „New Westminster“ in the search box and choose our parish. Click Next and insert your name and your email address and you can watch for free beautiful Christian movies.

Online donations:

Interac e-transfer: cyrilmetod50@gmail.com (Message: church donation)

Thank you for your generosity.

 

Eucharistic Adorations: every day 30 minutes before  all weekdays Holy Masses

Confessions 

Sväté Spovede

30 min before every Mass and after Mass if needed

30 min pred každou Sv. omšou, prípadne po Sv. omši

Baptisms, Weddings, Funerals

Krsty, Svadby, Pohreby

anytime by appointment

podľa dohovoru

Kalendár aktivít vo farnosti: