Ordinary Time / Obdobie cez rok

 

 Sv.omše: október 2019 – marec 2020

Holy Masses in October 2019 – March 2020

Ne/Sun 9:00am Omša/Mass EN
11:00am Omša/Mass
SK
Ut/Tue 8:00am Omša/Mass EN
St/Wed 7:00pm Omša/Mass SK
Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou
Št/Thu 8.00am  Omša/Mass EN
Pi/Fri 7.30pm  Omša/Mass SK
So/Sat 6.30pm  Omša/Mass SK
Zmena programu vyhradená

Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede 30 minutes before each mass /30 minút pred každou sv. omšou
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru