Welcome to our web – Vitajte na našich stránkach

 Liturgical schedule – Bohoslužobný poriadok

For details of a particular week click here

PONDELOK SLOVENSKY 7PM Modlitby Chval

okrem predlzeneho vikendu

STVRTOK SLOVENSKY 7PM Ruzenec
FIRST FRIDAY OF MONTH ENGLISH 7.30 PM Mass
SUNDAY MASS ENGLISH

SPEVY SLOVENSKY

11 AM Mass

 Sacraments-Sviatosti

 Confessions-Spovede 30 minuts before each mass-30 minút pred každou sv. omšou
 Baptism, Wedding-Krsty, Svadby By appointment-podľa dohovoru

 Contact-Kontakt

 Administrator Msgr. Fr. Bernard Rossi
Address-Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC, Canada, V3L 4L2
 Phone-Telefon 604-521-3406 (Msgr. Rossi – administrator)
 email aldemar@shaw.ca (Msgr. Rossi – administrator)

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri je jednou z mála aktívnych slovenských katolíckych farností v Kanade. Je určite jediná v západnej Kanade a možno aj celom západnom pobreží Severnej Ameriky.

Tieto webové stránky obsahujú informácie určené širšej verejnosti.