Dôležité info/Important info!

This week are English morning masses exceptionally at 9am and on Saturday at 8am, because I am covering also Our Lady of Mercy Parish. Thanks for understanding. 

Rád vám posvätím príbytky trojkráľovou vodou na rok 2022, návštevu si možme dohodnúť osobne alebo na č. 604 526 7351.

V stredu o 7:30 pm bude stretnutie Modlitieb otcov a hneď po ňom stretnutie mužov Exodus 90.

V piatok je katechéza dospelých na tému “Tri skutočné tváre Krista”

Živý prenos svätých omší je tu. Časy Svätých omší sú v aktuálnom buletíne.  

Archív slovenských Svätých Omší z nášho kostola je na tomto odkaze

Sväté Omše v Slovenčine: Nedeľa o 11 ráno, Streda, Piatok, Sobota o 7 večer. Kiež u nás zažijete kúsok našej milovanej domoviny. Viac info v Buletíne

Celá farnosť sa modlí každý deň za skorý návrat do nášho kostolíka o 21.00 Otčenáš, Zdravas, Sláva a všetkým udeľujem v tomto čase s láskou kňazské požehnanie. Sväté omše sú v hale vedľa kostola.

Holy Masses are live streamed every day.

We all join in prayers for the reconstruction of our church every evening at 9pm Our Father, Hail Mary and Glory and you all receive from me the blessing at 9pm.

 
 
 
Confessions / Spovede by appointment /podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru