2019 Ordinary Time – 2019 Obdobie cez ok

 

 Holy Mass every Sunday at 10.30 am
English mass with Slovak readings, prayers and songs

S. Omša každú nedeľu o 10:30 dopoludnia
Anglická omša so slovenskými čítaniami, modlitbami a spevmi

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede by appointment /podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru

 Contact-Kontakt

 Administrator Msgr. Fr. Bernard Rossi
 Slovenský kňaz
Address /Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC, Canada, V3L 4L2
 Phone /Telefon 604-521-3406 (Msgr. Rossi – administrator)
604-526-7351 (only message/iba odkaz)
 email aldemar@shaw.ca (Msgr. Rossi – administrator)
cyrilmetod50@gmail.com

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri je jednou z mála aktívnych slovenských katolíckych farností v Kanade. Je určite jediná v západnej Kanade a možno aj celom západnom pobreží Severnej Ameriky.

Tieto webové stránky obsahujú informácie určené širšej verejnosti.