Dôležité/Important!

Times of the Holy Masses (časy Sv. Omší) are in parish bulletin (sú tu)!

Ďakujeme z celého srdca za nádherný kultúrno-duchovný program, ktorý si pre nás pripravili dievčatá zo Slávika. Vrúcna vďaka aj za pohostenie výbornými rezňami!

Next Saturday at 3pm Fr. Archbishop is coming to our Parish to bless our new church and to celebrate our Patrons St. Cyril and Methodius. You are all welcome to this celebration and to the traditional summer picknick after Mass.

Budúcu sobotu o 3pm nám príde o. Arcibiskup posvätiť nový kostolík a oslávi s nami Slánosť Sv. Cyrila a Metoda. Všetci ste pozvaní na túto významnú slávnosť aj na tradičný cyrilomedský piknik po sv. omši.

Holy Masses are live streamed every day. Schedule of Masses is in the Parish bulletin.  

Živý prenos svätých omší je tu. Časy Svätých omší sú v aktuálnom buletíne.  

Archív slovenských Svätých Omší z nášho kostola je na tomto odkaze

Celá farnosť sa modlí každý deň za skorý návrat do nášho kostolíka o 21.00 Otčenáš, Zdravas, Sláva a všetkým udeľujem v tomto čase s láskou kňazské požehnanie. 

We all join in prayers for the reconstruction of our church every evening at 9pm Our Father, Hail Mary and Glory and you all receive from me the blessing every evening at 9pm.

Online donations for the church renovation: e-transfer to cyrilmetod50@gmail.com (Message: renovation), donations for Ukrainian refugees: e-transfer to cyrilmetod50@gmail.com (Message: ukraine). Thank you for your generosity. 

 

 
 
Confessions / Sväté Spovede Before and after every Holy Mass.
Baptisms, Weddings, Funerals / Krsty, Svadby, Pohreby by appointment /podľa dohovoru