Contact – Kontakt

 

 Contact-Kontakt

 Administrator Msgr. Fr. Bernard Rossi
 Slovenský kňaz Rev. Emil Králik, SVD
Address /Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC,
Canada, V3L 4L2
 Phone /Telefon 604-521-3406 (Msgr. Rossi – administrator)

604-526-7351 (Rev. Emil Králik, SVD)

 email aldemar@shaw.ca (Msgr. Rossi – administrator)

ekralik@hotmail.com (Rev.  Emil Králik, SVD)

 


View Farnosť sv. Cyrila a Metoda na väčšej mape

 

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede by appointment /podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru