Contact – Kontakt

 

 Contact-Kontakt

 Administrator – slovenský kňaz Rev. Pavol Gera
Address /Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC,
Canada, V3L 4L2
 Phone /Telefon 604-526-7351
 Cell /Mobil 604-721-7351
 email pgera@rcav.org             cyrilmetod50@gmail.com

 


View Farnosť sv. Cyrila a Metoda na väčšej mape

 

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede 30 min before Slovak Mass / 30 min pred slov. sv. omšou
or by appointment /alebo podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru