Ordinary Time 2019 – Obdobie cez rok 2019

 

 Sv.omše v júli a auguste 2019 – Holy Masses in July and August 2019

Ne/Sun 8:30am Omša/Mass EN
10:30am Omša/Mass
SK
Ut/Tue 8:00am Omša/Mass EN
St/Wed 8:00am Omša/Mass EN
Št/Thu 6.30pm  Omša/Mass SK
Pi/Fri 6.30pm
(7pm on Aug 9)
 Omša/Mass SK
So/Sat 9.00am
(No holy mass on Sat Aug 9, the holy mass will be held during a hiking retreat for the altar boys)
 Omša/Mass EN
Zmena programu vyhradená

Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede 30 minutes before each mass /30 minút pred každou sv. omšou
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru