Welcome – Vitajte

 Liturgical schedule – Bohoslužobný poriadok

For details of a particular week click here

MONDAY /PONDELOK 7:00 pm Prayers /Modlitby Chvál – Slovensky
except long weekends /okrem predlženeho víkendu
THURSDAY /STVRTOK 7:00 pm Rosary /Ruženec – Slovensky
7:30 pm Seminar “Resisting Happiness”
Details here/Detaily tu
1st FRIDAY /1. PIATOK 7.30 pm Mass /sv. omša – English
SUNDAY /NEDELA 10:30 am English Mass with Slovak songs and readings
anglická sv. omša so slovenskými spevmi a čítaniami

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede 30 minutes before each mass /30 minút pred každou sv. omšou
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru

 Contact-Kontakt

 Administrator Msgr. Fr. Bernard Rossi
Address-Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC, Canada, V3L 4L2
 Phone-Telefon 604-521-3406 (Msgr. Rossi – administrator)
 email aldemar@shaw.ca (Msgr. Rossi – administrator)

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri je jednou z mála aktívnych slovenských katolíckych farností v Kanade. Je určite jediná v západnej Kanade a možno aj celom západnom pobreží Severnej Ameriky.

Tieto webové stránky obsahujú informácie určené širšej verejnosti.