Aktuálne oznamy (News)!

Sväté omše sú vonku pod pod stanom o 19.00, v sobotu o 9.00 a v nedeľu 9.00, 10.15, 11.30. V nedeľu sa, prosím, registrujte (Password: CyMet1960). V slovenskom jazyku sú v stredu, v piatok a v nedeľu druhá a tretia.

Daily Masses under a tent for 50 people – see more in bulletin. For Sunday Masses register here, please. (Password: CyMet1960). No registration is needed for other Masses.

Každý deň máme živý prenos Svätých omší. Časy Svätých omší sú v aktuálnom buletíne. Archív slovenských Svätých omší: kliknite sem.

Holy Masses are live streamed. Check the bulletin for times.

Archív slovenských Svätých Omší z nášho kostolíka: kliknite sem.

Svoje týždenné príspevky do nedeľných zbierok môžete odovzdať online.

You can make your weekly donations online.

Počas celého roka Sv. Jozefa je možné získať úplné odpustky.

 
Confessions / Spovede by appointment /podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru