Holy Masses – Sv. Omše

Holy Masses in English: Sunday 9am, Tuesday 7pm, Wednesday 8am, Thursday 7pm, Friday 8am, Saturday 9am. More info in Bulletin.

Sväté Omše v Slovenčine: Nedeľa 11am, Streda, Piatok, Sobota 7pm. Kiež u nás zažijete kúsok našej milovanej domoviny. Viac info v Buletíne

Holy Masses will be temporally celebrated in the hall due to renovation of our beautiful church. Let’s join in prayers for the the work to be done as soon as possible – with the help of God – Amen!

Prayer chain for our Sts. Cyril and Methodius parish – registration

Sväté Omše sú dočasne slávené v hale kvôli rozsiahlej rekonštrukcii kostola. Spojme sa, prosím, v modlitbe za skorý návrat do nášho nádherného kostolíka. S Božou pomocou – Amen!

Modlitbová reťaz za našu farnosť sv. Cyrila a Metoda – registrácia

Holy Masses are live streamed every day here

Živý prenos všetkých svätých omší je tu. Časy Svätých omší sú v aktuálnom buletíne.

Archív slovenských Svätých Omší z nášho kostola sa nachádza tu.

Rekonštrukcia kostola: Čo je nové?

  • Veľká vďaka piatim obetavým mužom z našej stavebnej sekcie za mesiac namáhavej práce v snahe nájsť vhodných architektov, kotraktorov, inžinierov, ktorých by bola arcidiecéza ochotná schváliť a aj ich vďaka Bohu schválila. Zároveň sa vykonala kontrola azbestu v stenách kostola, ktorá dopadla chvála Pánu Bohu dobre. V piatok sme mali dôležité stretnutie s architektom, stavebným inžinierom a hlavným zodpovedným z arcidiecézy.  Projekt je oficiálne odštartovaný, úlohy sú rozdelené. Do 2 týždňov tímy architekta a stavebného inžiniera vypracujú konkrétny návrh rekonštrukcie a predbežný estimate, ktorý čo najmenej zaťaží náš finančný rozpočet a uskutoční sa konzultácia s City of New Westminster. V sobotu sme začali s chlapmi vypratávať kostolné zariadenie a začal sa odkrývať strop kostola, aby sa mohol lepšie posúdiť rozsah potrebnej rekonštrukcie. Výsledný návrh bude predložený na schválenie arcidiecéze na zasadnutí presbyterskej rady v novembri a dodatočne začiatkom januára pôjde už len o formálne schválenie arcidiecéznou ekonomickou radou. Ďakujem za vaše modlitby a členom farskej stavebnej komisie za hodiny a hodiny obetavej práce.

Počas celého roka Sv. Jozefa je možné získať úplné odpustky.

You can make your weekly donations also online
 
Expression of Commitment and Apology of Archbishop Miller regarding Residential school: expressionofcommitment20210602
 
 
Confessions / Spovede by appointment /podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby by appointment /podľa dohovoru