Contact – Kontakt

 Contact-Kontakt

 Administrator – slovenský kňaz Rev. Ján Kuneš
Address /Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC,
Canada, V3L 4L2
 Phone /Telefon 604-526-7351
 Cell /Mobil 604-526-7351
 email kunesjan@gmail.com             cyrilmetod50@gmail.com


View Farnosť sv. Cyrila a Metoda na väčšej mape

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovede 30 min before Slovak Mass / 30 min pred slov. sv. omšou
or anytime by appointment /alebo hocikedy podľa dohovoru
Baptisms, Weddings / Krsty, Svadby anytime by appointment /hocikedy podľa dohovoru