Contact – Kontakt

 Contact-Kontakt

 Administrator – slovenský kňaz Rev. Ján Kuneš
Address /Adresa 472 East 8th Avenue, New Westminster, BC,
Canada, V3L 4L2
 Phone /Telefon 604-526-7351
 Cell /Mobil 604-526-7351
 email kunesjan@gmail.com             cyrilmetod50@gmail.com


View Farnosť sv. Cyrila a Metoda na väčšej mape

 Sacraments-Sviatosti

Confessions / Spovedanie daily 30 min before Mass or after Mass if necessary
30 min pred Sv. omšou, prípadne po Sv. Omši
Baptisms, Weddings, Funerals,

First Communion, Confirmations

anytime by appointment /hocikedy podľa dohovoru

(Krsty, Sobáše, Pohreby, Prvé Sväté Prijímanie, Birmovka)