Video zo sv. omše

Ste pripajaní na stránku priameho obrazoveho a zvukoveho prenosu z kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri.